אור יהודה פורחת – חיפויים קרמיקה צבעוניים מעוררים את העיר